Složení průzkumné skupiny

Většina misí, jak již bylo několikrát řečeno, je vedena na úrovni družstev a zahrnují patroly středního a dlouhého dosahu. Po vysazení skupina pomalu ve formaci opustí místo. Pointman vede celou hlídku a následuje ho velitel hlídky. Velitele hlídky následuje radista a za radistou 1. kulometčík. Jeho úkolem je v případě potřeby spustit účinnou palbu, aby nepřítele udržel u země a velitel mohl s hlídkou manévrovat, nebo se zdekovat. Medik, který je další, působí zároveň jako granátník. Toho následuje 2. kulometčík/ženista. Celou hlídku uzavírá zadní ostraha. Ten kryje "6" hlídky, a pokud se hlídka potřebuje rychle obrátit na ústup (zdrhnout), jen se obrátí funkce. Zadní ostraha účinkuje jako pointman atd.

sas3.jpg


POINTMAN

Pointman funguje jako oči a uši hlídky. Obvykle je to muž s nejlepším sluchem a zrakem. Předává své poznatky veliteli, který na jejich základě rozhoduje o postupu. Jde zhruba 20 - 30 m před jednotkou (v husté džungli je to asi 3m) a zkoumá terén (u paintballu, kde se podstatně zkracuje dostřel, bych to viděl na vzdálenost cca 5-10m). Velmi často zastavuje a prohlíží trasu postupu. Naviguje postup podle kompasu a podle instrukcí Velitele hlídky, není ale odpovědný za navigaci. Jako zbraň používá buďto M-4 nebo brokovnici s jednotnými střelami pro práci na krátkou vzdálenost. Je to velmi odpovědné místo svěřované jen zkušeným, kteří prokázali své schopnosti v tomto oboru.


VELITEL HLÍDKY

Velitel hlídky má na starosti družstvo a v boji svůj fire team. Je to mozek celé operace a všichni členové jednotky od něj přijímají rozkazy. V patrole jde druhý, za pointmanem. Plánuje detaily mise od navigace po místo a čas vyzvednutí. Všechny povely jsou vydávány signály nebo šeptem do vysílačky či přímo do ucha. Často konzultuje s pointmanem, aby zajistil, že se bude hlídka pohybovat po správné trase a zkoumá nejlepší cestu. Zbraň používá zřídka, aby na sebe nepoutal pozornost. Nezbytný je dalekohled, stejně jako pohotovostní radiostanice. Jako záložní navigační prostředek nosí GPS a kontroluje podle ní postup hlídky. Při kontaktu s nepřítelem musí rychle vyhodnotit situaci a zadat rozkaz, který jednotka začne ihned vykonávat. Dobře vycvičená jednotka postupuje již podle nacvičených scénářů pro útok nebo ústup.

RADISTA / GRANÁTNÍK

Radista funguje v jednotce jako granátník. Radistova práce je nosit prostředky pro externí komunikaci. Dobrý radista je schopen zajistit spojení za jakýchkoliv podmínek. V případě boje automaticky volá podporu. Jinak dodržuje plán spojení s HQ a hlásí postup a splnění jednotlivých úkolů. Musí mít připraveny primární, sekundární i terciální frekvence, náhradní sluchátko, baterie a občas i náhradní rádio. Radista je v podstatě nepostradatelný, protože správně povolanou podporou může několikrát posílit jednotku. Při ústupech se stahuje s velitelem jednotky, aby mu byl na blízku. V boji funguje jako granátník (případně střelec), a jako granátník poskytuje i kouřové clony pro lepší zamaskování přesunu nebo přeskupení jednotky.

KULOMETČÍK

Kulometčík tvoří hlavní část palebné síly celé hlídky. Jeho práce je umlčet nepřítele a přibýt ho k zemi tak, aby mohl velitel manévrovat s hlídkou nebo se vypařit. Základní výbavou je puška (automat) a 1000 nábojů. V reálném boji si někteří iniciativní jedinci berou další napásovanou munici navíc. Rychlost hlídky se řídí podle nejpomalejšího a tak se nedivte, když na vás řvou, abyste pohnuli a že vás nemají rádi. Když jde ale do tuhého všichni vás milujou protože rozjetej kulomet poslouchat ze správné strany hlavně je prostě super.


MEDIK

Je to doktor družstva, ale většinu času funguje v jednotce jako střelec (stejně jako většina mužstva, kteří nosí M-4). Má odpovědnost za nemocné a raněné. Před akcí musí zpracovat podrobný plán možných ohrožení zdraví spojených s daným prostředím a evakuační plán, pro případ že by byl někdo z hlídky raněn. V boji funguje jako střelec, dokud není někdo raněn. V tom případě zaměřuje svou pozornost na ošetření a zanechává boje, zatímco velitel hlídky manévruje s jednotkou pryč, na místo, kde může být raněný evakuován.


ŽENISTA

Drží se většinou u hlavního kulometčíka. Sám funguje jako střelec a spolu s kulometčíkem, kterému kryje záda, by měli při jakémkoliv střetu tvořit hlavní palebnou podporu. Měl by rychle reagovat na jakékoliv požadavky týmu. Jako jsou dodávky střeliva, CO2, dýmovnic, svačiny apod :D.


ZADNÍ OSTRAHA

Zadní ostraha je vlastně druhý pointman. Často při tréninku jako pointman působí. V boji má na starosti střílení, ale na hlídce je zadní oko. Pozoruje cestu za hlídkou. Je mírně v odstupu od Pomocníka velitele hlídky, často zůstává pozadu a naslouchá a jinak kontroluje cestu, po které se před chvílí hlídka ubírala, aby zachytil cokoliv podezřelého. Pokud dostane hlídka rozkaz otočit se, Zadní Ostraha přebírá vedoucí pozici Pointmana. Vždy nosí kompas a mapu a kontroluje navigaci, kterou konzultuje s Velitelem Hlídky a Pointmanem, aby věděl, jaké budou trasy, pokud by bylo nutno změnit směr. Jeho výzbrojí je M-4 s M-203 a dýmovnice pro krytí pohybu hlídky. Další výzbroj tvoří pár kusů C-4 na dárečky pro nepřítele. Jinak má výstroj shodnou s pointmanem.


PRAKTICKÉ VIDEO Z VÝCVIKU SAS:
http://www.youtube.com/watch?v=0UuVuXXX7ZQ

Přidat komentář