Smluvené signály (prvky znakové řeči) - Vojenské

 
Používají se snad vždy a všude, nejsou totiž slyšet a je snadne jim porozumět a naučit se je. Důležité je vědět, že existuje vícero signálů pro stejné věci, zde uveřejněné používá naše armáda. Další nejrozšířenější jsou signály policejní

 

POZOR
(upoutání pozornosti vysílajícím) Vztyčit nad hlavou paži s otevřenou rukou a držet do doby, než tak učiní i přijímající. (pozor na záměnu se signálem SLABÝ PROTIVNÍK, kde je ruka v pěst)

ROZUMÍM
(nebo také JSEM PŘIPRAVEN PŘIJMOUT SIGNÁL) Stejně jako POZOR, avšak jen krátce.

NEROZUMÍM, OPAKUJ
Pokrčení ramen s mírným rozpažením a připažením rukou.

VŠE V POŘÁDKU, O. K.
Ukazováčkem a palcem naznačit písmeno o

MÁM PROBLÉMY
Položit si ruku na srdce.

VŠICHNI KE MNĚ
(nebo také SHROMÁŽDIT SE) Kroužit paží nad hlavou.

SKUPINA KE MNĚ
Jednou rukou mávat směrem k sobě (ze směru skupiny, která má přijít).

SPOJKY KE MNĚ
Držet čepici nad hlavou.

VPŘED, CESTA VOLNÁ
Energicky mávnout rukou do daného směru.

PŘEKÁŽKA, ZÁTARAS
Překřížené paže nad hlavou.

OBEJÍT Z PRAVA/ZLEVA
Rukou se vztyčeným ukazovákem naznačit oblouk v daném směru.

BĚŽ VLEVO/VPRAVO
Napnutou paží a ukazovákem ukazovat do daného směru.

STÁT!
Držet ruku s otevřenou dlaní za sebou.

ZPĚT (VRAŤ SE)
Energicky opakovat pohyb rukou s otevřenou dlaní od sebe dozadu.

ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC
Signál TY a pak sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek). Bez předchozího signálu TY: NEPOHYBUJE SE, JE V KLIDU.

ZAHÁJIT AKCI
Naznačit prudký úder pěstí do daného směru.

DĚLĚJ TO CO JÁ
Poklepat si rukou na hlavu.

ÚTOČÍM, KRYJ MĚ!
Držet ruku nad hlavou, otevřenou dlaní k zátylku.

ZAÚTOČ, KRYJI TĚ!
Zvednout zbraň nad hlavu, pak s ní ukázat do daného směru.

GRANÁTY PŘIPRAVIT!
Zvednout granát nebo naznačit hod granátem.

PALBU ZASTAVIT!
(také NESTŘÍLET) Pokrčenou rukou s dlaní dopředu vodorovně kývat před obličejem (loket držet dole).


Ukazovákem si několikrát ukázat na prsa.

TY
Ukázat několikrát na příslušnou osobu.

VIDĚT
Ukázat si prsty na oči.

SLYŠET
Otevřenou dlaň přiložit k uchu (naslouchání).

NE, NIC, ŽÁDNÝ
Otevřenou dlaň ve výši obličeje několikrát natočit doprava a doleva (rotací zápěstí). Ruka je na místě, loket je v klidu dole.

RANĚNÝ
Ruka v pěst ve výši prsou, palec dolů (např. máme raněného).
MRTVÝ
Mávnout pokrčenou rukou dole před tělem (doleva a nazpět).

ZAJATÝ
Rukou se chytit za krk hřbetem ruky nahoru.

CIVIL (NEOZBROJENÁ OSOBA)
Ruka v pěst ve výši prsou, palec nahoru.

SLABÝ PROTIVNÍK
Vztyčená paže se zatnutou pěstí (do 3 osob, nebo 1 vozidlo) (pozor na záměnu se signálem POZOR, kde je ruka otevřená).

NAŠI (VLASTNÍ)
Oběma rukama naznačit shrabování (min. 2x směrem k hrudi).

MOTOCYKL
Vodorovným pohybem obou rukou naznačit točení řidítky.

OSOBNÍ AUTO
Svislým pohybem obou rukou naznačit točení volantem.

NÁKLADNÍ AUTO
Naznačit obrysy korby (oběma rukama opsat před tělem obdélník – začít horní stranou, rukama od sebe).

BVP
Naznačit pás (oběma rukama opsat před tělem hodně sploštělý ovál).

TANK
Naznačit obrysy tanku (začít horní stranou věže, rukama od sebe).

DĚLO
Naznačit hlaveň a štít (držet paži šikmo vzhůru s rukou v pěst jako hlaveň, druhou rukou si držet loket – předloktí jako štít).

RUČNÍ ZBRAŇ
Naznačit střelbu z pušky.

STŘELIVO
Otevírání a zavírání dlaně ve výši obličeje.

MINA
Rozhození obou rukou naznačit výbuch.

POHYB - CHŮZE
Naznačit na dlani dvěma prsty chůzi.

POHYB – JÍZDA
Naznačit točení kol (rychlé kroužení prstem ve výši obličeje).

KLID, NEPOHYBUJE SE
Sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek), (pokud je před tím signál TY!, tak to znamená ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC).

SMĚREM KE MNĚ
Pomalu přitahovat ruku k obličeji (naznačit přitahování).

SMĚREM ODE MĚ
Pomalu oddalovat ruku od těla (naznačit odtlačování otevřenou dlaní).

SMĚREM PODÉL
Před obličejem pomalu pohybovat jednou rukou do strany.

ČÍSLOVKY
Ukazovat počtem prstů ve výši obličeje (za jejich významem, větší počet – tj. násobky – naznačit opakováním).

1
Ukázat jeden prst (ruka je v pěst, ukazováček nahoru).

2
Ukázat dva prsty (ruka v pěst, narovnat ukazováček a prostředník).

5
Ukázat pět prstů (jedna ruka s roztaženými prsty).

10
Ukázat deset prstů (obě ruce s roztaženými prsty

100
Ukázat pěst.

KOLIK?
Jednou rukou naznačit před tělem otazník.

VZDÁLENOST
Rukama naznačit vzdálenost (pokrčené ruce před tělem asi na šíři ramen od sebe, dlaněmi k sobě).

ČAS
Poklepat si ukazovákem na hodinky.
Znakovou řeč lze vyjádřit kombinací výše uvedených prvků:

Příklady:
Silný protivník – SILNÝ PROTIVNÍK
Jak je silný? – KOLIK (otazník)
Vidím 5 tanků – JÁ, VIDĚT, TANK, 5
Máme dva raněné – MÁM PROBLÉMY, RANĚNÝ, 2
Protivník má dva raněné – PROTIVNÍK, RANĚNÝ, 2
Vzal jsem dva zajatce – PROTIVNÍK, ZAJATÝ, 2
Vemte zajatce – TY, ZAJATÝ
Protivník zajal našeho – MÁM PROBLÉMY, ZAJATÝ
Kolik máš raněných?– KOLIK, RANĚNÝ, TY
Nemám dostatek střeliva – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO
Nemám žádné střelivo – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO, NIC
Co vidíš? – TY, VIDĚT
Nic nevidím (ale rozhled mám) – JÁ, VIDĚT, NIC
Nemám rozhled – MÁM PROBLÉMY, VIDĚT
Jsem asi prozrazen – MÁM PROBLÉMY, PROTIVNÍK, VIDĚT
Vidím 3 neozbrojené osoby – VIDĚT, CIVIL, 3
Jak jsou daleko? – OTAZNÍK VZDÁLENOST
Asi 200 metrů – VZDÁLENOST, 2x pěst do výše ucha
Jdou ke mně – CHŮZE, SMĚREM KE MNĚ (pomalu přitahovat ruku)
Kolik zbývá času? – OTAZNÍK, ČAS
Ještě 5 minut – ČAS, 5
Nestihnu to – MÁM PROBLÉMY, ČAS

Komentáře  

 
#1 Dočki 2009-06-30 02:46
Tady jsem našel signály i s obrázkama www.lefande.com/hands.html :-)
Citovat
 
 
#2 Ludin 2009-06-30 09:33
Já je mám i česky
Citovat
 

Přidat komentář