Postup terénem


 V tomto článku bych vám rád přiblížil, jak postupovat s teamem a jak se chovat v terénu.

Postup lesem

Jste se svým 10-ti členným teamem na pochodu lesem. Jak projít celý les a zůstat naživu? Jakou taktiku použít? a jakou formaci zaujmout?

1. Důležité rady na začátek.
-Než uskutečníte postup je dobré znát přesný plán trasy a vybírat cestu co nejkratší a co nejlehčí (tím myslím vzhledem k terénu). Důležitá je znalost terénu, mapa a kompas patří k základní výbavě.
-Nyní seskupte team, zjistěte, kolik vás je (v našem případě 10 členů), spočítejte vybavení (tím myslím zbraně) a poté se podle toho rozdělte.
-V lese se pohybujte tiše, nikdy se neunáhlete a zbytečně nespěchejte do pasti.
-Vždy mějte přehled o pohybu a o lokaci všech vašich členů skupiny. Musí být vždy na dohled.

2. Taktika
Taktika je podmíněna stavem terénu, jinou taktiku použijete při přechodu otevřených lokací (louky), jinou taktiku při přechodu neprostupným lesem. A jinou při pochodu přes jemně zarostlý les. V našem případě vysvětlíme taktiky všechny.

-Postup jemně zarostlým lesem
-Při postupu lesem, ve kterém je kvalitní dohled do vzdálených míst, použijeme taktiku "tichého přesunu". To znamená- Z 10 členů si zvolíme pointmana - to je člen který má dobré pozorovací vlastnosti a zbraň s šikovným dostřelem. Tento člen jde vždy první před skupinou (min. 60m) a sleduje okolí. Pointman je dá se říci "návnada", na kterou se chytne nepřítel tím, že po něm vystřelí a odhalí svou pozici. Bohužel pointman umírá často jako první.
- Na pointmanovi záleží také v jisté míře úspěch akce , on totiž volí trasu pochodu.
-Vždy vybírejte co nejbezpečnější a nejrychlejší cestu. Pohybujte se pomalu a tiše. Nikdy nepodceňte maskovací schopnosti nepřítele.
-Při každé změně terénu (z lesa na louku apod.) pointman zaujme obranné postavení a zavolá si druhého hráče, se kterým se domluví na dalším postupu. Druhý hráč, který jde za pointmanem, je "ostrostřelec". Je to hráč s vynikajícím dostřelem a dobrými schopnostmi. Při objevení nepřítele kryje pointmana. Zbytek teamu jde za nimi. Na úplném konci teamu jdou 2 hráči, tzv. "zadní hlídky". Tito hráči jdou blízko vedle sebe (2metry ) a kryjí záda. "Zadní hlídky" jsou velice důležití hráči. Jsou často významným faktorem úspěchu.

-Postup na otevřené louce
S týmem jsme prošli lesem a na jeho okraji jsme narazili na louku. Postup bude následující: Pointman znamením zastaví skupinu. Hráči zaujmou obranné postavení- Seskupí se blíže k sobě a každý kryje jeden směr. Ostrostřelec jde za pointmanem a domluví se na dalším postupu. Postup bude vypadat takto:
-Prozkoumejte okolí, všímejte si jakékoliv vyvýšeniny v horizontu, pozorujte zlomený nebo pošlapaný porost (který může prozradit nepřítele). Poté zvolte "bod seskupení", na kterém se opět team zastaví a domluví se na dalším postupu.
-Najděte nejkratší a nejbezpečnější trasu k bodu seskupení. Poté seskupte celý team na okraji lesa (kde začíná louka) - při tom pozor, nyní jste snadný cíl. Dva hráči (Sniper + jeho ochránce) zaujmou na okraji lesa postavení a Sniper bude krýt team celý následující pochod. Ochránce kryje Sniperovi záda. Pointman se opět dá do pochodu a celý team v postavení za ním. Po dosažení "bodu seskupení" dejte znamení Sniperovi, aby se vrátil ke skupině . A po sniperovi se vrací jeho ochránce. Nyní opakujte postup jako na začátku tak dlouho, dokud se nedostanete do lepšího uzavřeného terénu, kde nebude hrozit takové nebezpečí.
-Dávejte pozor na místech jako jsou louky a jiná otevřená prostranství, zde obvykle čeká nepřátelský sniper na svou příležitost. O tohoto vskutku nebezpečného nepřítele se musí postarat sniper váš. Při napadení nepřítelem na louce by měli všichni členové skupiny, kteří jsou v předních liniích, zalehnout. A hráči vzadu je musí pokrýt.

-Postup špatně prostupným lesem
-S týmem jsme se dostali přes louku až k špatně prostupnému lesu.
-Zde se dělají nejčastější chyby
-V hustém porostu je špatná viditelnost do dálky. Pokud vám to situace dovolí, najděte jinou trasu přesunu. Pokud ale musíte projít tímto zarostlým lesem, počítejte se ztrátami.
- Nikdy se neukvapte
-Dokonale zmapujte okolí
-Pamatujte, že viditelnost je velice špatná (díky hustému porostu) a jste snadný terč
-Při průchodu rostlinstvem děláte obrovský hluk, který vás obvykle prozradí

Doporučoval bych následující postup:
Pointman dá znamení k zastavení. Zavolá si ostrostřelce. Společně dokonale zmapují okolí. Tiše se poradí. A team zaujme obranné postavení. Najděte co nejlepší vstup do lesa, nikdy nevybírejte vstup hustým porostem, najděte "okno do lesa". Počítejte, že každé takové místo bude nepřítelem dobře chráněno.
-Vstupte do lesa a použijte taktiku "tichého přesunu" (jako v prvním případě), ovšem s některými změnami. Nyní si zvolíte 2 pointmany, oba dva jdou dál od skupiny než v prvím případě (až 80 m ) a navzájem se kryjí. Zbytek skupiny se rozdělí jak vidíme na fotce č. 5. Zaujmou kruhovou formaci a potichu se pohybují. Pokud pointmani narazí na nepřítele (což je velice pravděpodobné), oba ulehnou k zemi a pokusí se co nejlépe pokrýt. Nikdy se nesnažte nepřítele eliminovat, raději se ho pokuste nalákat na sebe, ale snažte se nebýt zasažen. Známá je taktika, kdy jeden z pointmanů vytáhne zásobník a do vzduchu jen tak střílí menší dávky. Tím nepřítel nabude pocitu, že je stále pod palbou. Zbytek teamu mezitím rychle lokalizuje polohu nepřátel a má na výběr ze 2 možností:

1) Přesune se opačným směrem, nepřítele obejde a poté "uteče" - to znamená vzdálí se a ztratí se mu. Pointmani zde bohužel zůstanou na pospas a musí být cvičeni tak, aby i v těchto situacích byli schopni ústupu beze strát a vtáhnout nepřítele více na sebe. Tím dají čas zbytku teamu odejít do bezpečí. Pokud pak jsou pointamani stále na živu, mohou se s teamem spojit a někde se s nimi setkat. Tato taktika se používá většinou, pokud se musíte dostat na určité místo beze strát např. s V.I.P osobou, pak nepříteli zmizíte a vyhrajete.

2) Je zde ale druhá možnost. Se zbytkem teamu lokalizujete nepřítele. Poté se rozdělíte na dvě čtyřčlenné skupiny (z 10 členů jsou 2 pointmani vpředu a je nás 8) na team ALFA a team BETA. Oba teamy se pokusí nepřítele obejít a eliminovat. Team Alfa má vždy náskok před teamem Beta a jeho úkol je zatlačit nepřítele na pozici X, jak vidíme na fotu 7. Na pozici X čeká team Beta, který nepřítele eliminuje. Tato taktika se používá pokud je vaším primárním cílem zneškodnit nepřítele. Celý tento plán vidíme na obrázku 6 a 7.

- Rada: Počítejte s komplikacemi, není možné se naučit jednu taktiku a tu poté stále dokola aplikovat. Počítejte s komplikacemi, které sebou přinesou rychlá rozhodnutí. Je dobré taktiky cvičit na trénincích, abyste předešli chybám, které vás můžou stát zásah a odchod na mrtvoliště.

zdroje:
http://opp.blog.cz/0901

Přidat komentář