Postup při napadení přesunu

Taktika přesunu zalesněným terénem je již dobře známá. Tento postup vychází z modelové situace přesunu 5ti členné skupiny v šachovnici lesem. Na jednom místě číhá skrytý nepřítel.

postup-napadeni_01.png
Obr.1 - výchozí situace.

Nepřítel napadne postupující skupinu v momentu, kdy se přiblíží na středně krátkou vzdálenost (obvykle 20 - 30m). Většinou se zaměří na prvního nebo druhého člena skupiny. Jednak proto, že je nejblíže na dostřel a jednak proto, že se na této pozici očekává Pointman popřípadě velitel skupiny - oba většinou nenahraditelní členové skupiny.

postup-napadeni_02.png
Obr.2 - postupující skupina je napadena skrytým nepřítelem.

Postupující skupina musí okamžitě reagovat. V tomto prvním modelovém případě předpokládáme, že nikdo nebyl zasažen. Skupina se musí okamžitě přesunout do nejbližšího krytu - čili za nejbližší strom. Nikdy nesmí být na jedné pozici dva členové skupiny (neplatí při napadení z více stran). Jednotliví členové by se měli rozmístit tak, aby dva mohli pálit na křídlech po nepříteli, zatímco zbytek si najde vhodnou pozici pro protiútok.

postup-napadeni_03.png
Obr.3 - skupina obsadila nejbližší kryté pozice.

Okamžitě po obsazení kryté pozice začnou členové skupiny na křídlech vázat palbou nepřítele, nestřílí auto / dávkami, ale jednotlivými ranami v kadenci cca 1 rána za vteřinu. Tímto by měla rozptýlit nepřítelovu pozornost a ten se musí začít starat o sebe a nevede tudíž mířenou a soustředěnou palbu. Zbytek skupiny začne ihned po zahájení krycí palby z křídel eliminovat jednotlivé nepřátele. Provádí to soustředěnou palbou na cíl nejbližší středu obsazeného prostoru - většinou zahajuje palbu Pointman a zbytek se pak zaměří na jeho cíl. Vše by mělo být automatické a bez prodlení.

postup-napadeni_04.png
Obr.4 - přehled cílů jednotlivích členů skupiny

Křídla musí neustále pálit a pokud možno se při přebíjení střídat. Ideální je, když se první přebití uskuteční před vyčerpáním munice v zásobníku a to tak, že první by měl přebíjet člen skupiny na vzdálenějším křídle, přibližně po vystřílení 2/3 munice v zásobníku. Tím se dosáhne posunu při přebíjení mezi křídly a palba je tak plynulejší. Ostatní členové skupiny by měli využít rozdílných pozic a snažit se eliminovat jednoho nepřítele, který je tak v nevýhodné situaci a v nedostatečném krytí. Po eliminování jednoho nepřítele se opět palba zaměří na dalšího. Cíl by měl zase vybrat Pointman. Tímto způsobem se pokračuje, buď do eliminovaní všech nepřátel nebo do jejich stažení z oblasti.

postup-napadeni_05.png
Obr.5 - postup eliminace nepřátel

Jakmile se začne nepřítel stahovat, křídla ukončí krycí palbu a věnují se pozorování okolí. Palba mohla přilákat další nepřátele nebo se starý nepřítel mohl rozhodnout přeskupit a napadnout skupinu z jiného směru. Zbylí členové skupiny pokračují v palbě po ustupujícím nepříteli. Pointman by měl pokud možno sledovat, kam nepřítel mizí a sledovat, jestli tím směrem neuvidí další cíle. Palba by měla být neustále zaměřena na nejbližší cíl, pokud možno v přečíslení.

postup-napadeni_06.png
Obr.6 - situace při stažení nepřátel


Celá skupina by se měla neprodleně stáhnout na nejbližší bezpečné místo a vyčkat uklidnění situace. Tato modelová situace nevyžaduje pronásledování nepřátel. Takové pronásledování může být velmi vhodnou příležitostí na upadnutí do léčky. Léčka se dá odhadnout přiliž brzkým stažením nepřítele a malou krycí palbou při ústupu.

V případě, že při začátku přepadu - první kontakt - je některý člen skupiny raněn. Měl by velitel okamžitě vyhodnotit možnosti skupiny a rozhodnout se pro protiútok - jak je popsáno výše - nebo pro ústup.
Ústup se provádí pod krycím dýmem a skupina by se měla stahovat do již prohlédnuté oblasti. Opět se určí křídla - obvykle poslední členové skupiny - kteří kryjí zbytek skupiny obdobně jako při útoku. Zraněného je nutno neprodleně ošetřit. V případě postupu nepřátel k pozici skupiny se tato musí opět přesunout a pokud možno vlákat postupujícího nepřítele do pasti - mina, claymore nebo jiná výbušnina.


Převzato z taktických postupů 601. skupiny speciálních sil.

Přidat komentář