Palba a pohyb

Můžete bojovat na široké frontě, jako součást střetnutí s účastí několika divizí – anebo můžete být na hlídce v síle ne více než četa. Ať je však operace rozsáhlá či omezená, pěšákova reakce na události na bitevním poli je soustředěna na jeho družstvo, nejzákladnější jednotkou v každé pravidelné armádě.

Družstvo

Ve většině armád tato základní jednotka sestává z osmi až deseti mužů, jeden z nich je velitel, zpravidla v hodnosti desátníka. Družstvo se dělí na střeleckou skupinu a kulometnou skupinu. Střelecká skupina se skládá až ze šesti střelců, kteří působí ve dvojicích nebo ve dvou skupinách o čtyřech a dvou mužích. Kulometná skupina tvoří střelce a velitele v hodnosti svobodníka, který je též zástupcem velitele družstva.

Palebná síla

Je možné množství variací na dané téma: jestliže je například požadována větší palebná síla k podpoře útoku, může být kulometná skupina posílena dalšíma dvěma střelci, zatímco zteč provedou zbylí čtyři muži.Taktika družstev je založena na současné palbě a pohybu. Takže pokud střelecká skupina postupuje, kulometná skupina má zůstat na místě, připravená podporovat střeleckou skupinu. Je jasné, že střelecká skupina je během pohybu zranitelná, a tak cokoliv pomůže udržet nepřítele s hlavou u země, je jenom prospěšné. Podobně, zvlášť v posledních stádiích útoku, palba a manévr budou často nezbytné i v rámci samostatné střelecké skupiny. Na nejnižší úrovni jeden člen bojové dvojice váže nepřítele, zatímco druhý postupuje vpřed. Palba a manévr je pojem označující současné využití zbraní, pohybu a terénu. Cílem palby a manévru je postup s co nejmenšími ztrátami v dotyku s nepřítelem. Příhodný terén je využíván ke krytí před nepřátelskou palbou během postupu, zatímco palba nehybné části družstva nebo čety potlačuje nepřátelskou palbu cílenou na pohyblivou část.


Podpůrná palba

Palba a manévr se provádějí na všech stupních, takže v případě většího útoku na stupni roty nebo praporu se na podporu pěchoty používá kombinace podpůrné palby dělostřelectva, minometů, tanků, protitankových zbraní a letectva. Na podstatně nižším stupni se palba a manévr použije v rámci čety v případě vyčlenění jednoho družstva jako manévrovací skupiny. Podobně lze použít palbu a manévr v rámci družstva mezi jednotlivými střelci za účelem probití přes nepřátelské pozice. Střelci v družstvu jsou rozděleni po dvojicích nejen pro účel palby a manévru, ale také proto, aby si moli pomáhat v řadě situací. Například zatímco jeden z dvojice je na stráži, druhý připravuje jídlo – nebo je-li jeden raněn druhý poskytuje první pomoc.

kulomet.jpgTvary družstva

Základní tvar družstva je zástup, dvojstup, šíp nebo kopí, kruh a rojnice. Výběr vhodného tvaru záleží na šesti faktorech:
· Terén, ve kterém postupujete
· Pravděpodobný směr nepřátelské palby
· Viditelnost
· Jak bude družstvo nejsnáze řízeno
· Potřeba maximálního účinku vlastní palby
· Kdo má převahu ve vzduchu

Zástup

Je nejzákladnější podoba vojenského tvaru a v džungli je často jediný možný. Je vynikající pro pohyb podél křoví či okraje lesa, ideální pro postup úzkým průchodem. Je snadno ovladatelný a je nejméně zranitelný při palbě z boku.Je ovšem velmi zranitelný palbou zepředu a vlastní palba tímto směrem je velmi obtížná.

Šíp

Šíp je asi nejpoužívanějším tvarem pro postup otevřeným terénem. Kulometná skupina je umístěna na tom křídle, odkud lze očekávat útok.

Kopí

Kopí je obdobou šípu, ale používá se pokud není potřeba rozvinout kulometnou skupinu na určitém křídle. Kulometná skupina se drží ve středu, kde tvoří kopí a je připravena přesunout se na jakékoliv křídlo.Kruh

Kruh se často používá při překonávání otevřeného prostoru v noci. Je snadno ovladatelný a poskytuje dobré možnosti pro kruhové pozorování i obranu. Umožňuje vést palbu na všechny strany, ale představuje soustředěný cíl.


Rojnice

Je použitelná jako útočná sestava, je však obtížně ovládatelná.

5 Bodů pro bezpečný pohyb

· Sledujte svého velitele a jeho povely
· Udržujte kontakt s ostatními družstvy
· Buďte zticha a naslouchejte
· Dodržujte své postavení
· Buďte pozorní
· Buďte připraven k přeskupení družstva

Přidat komentář