Vyvěšení vlajky (Charge of the Light Brigade)

Týmy musí vyvěsit svou vlajku v nepřátelské základně.

Týmy: 2
Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen
Časový limit: 20 minut

Pravidla:
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
- nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Vyvěsit svou vlajku v nepřátelské základně.

Taktická výhoda: Nejlepší, co můžete udělat je zakázat nosiči vlajky, aby se pletl do střetu s protivníkem. Určete nejméně dva hráče, kteří ho budou neustále bránit a určete jejich náhradníky pro případ jejich eliminace. Nechte obránce za svými zády.

Přidat komentář