Lovec (Predator)

Hráči se pohybují na hřišti a získávají trofeje od ostatních.

Týmy: hraje se individuálně.

Vybavení: každý hráč má tři pásky (trofeje) na jedné paži, rozptýlí se po hřišti, zvukový signál bude znít v pětiminutových intervalech.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- zasažený hráč se složí k zemi a zůstane bez pohybu a tiše do zaznění dalšího zvukového signálu.
- další hráč, nemusí to být ten kdo ho zastřelil má dobu do zaznění zvukového signálu na sebrání trofeje. Muže být sebrána pouze jedna.
- po zaznění zvukového signálu je hráč okamžitě ve hře.
- hráči mohou být zastřeleni při sběru trofejí a další hráč může sebrat trofeje od obou.
- po odevzdání všech trofejí je hráč venku ze hry.
- trofeje musí být vyvěšeny na paži.
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Hráč s nejvyšším počtem trofejí vyhrává.

Taktická výhoda: Hlídejte si své záda při sběru trofejí a čas zvukového signálu, někdy záleží na sekundách, když se zasažený hráč vrací do hry.

Přidat komentář