Plnící rutina

 

První plnění - příprava plnitelných bomb do zbraní:

Při koupi zbraně si je k ní nejlépe rovnou koupit i novou lahev s antisifonem (nebo případně sifonem, pakliže jedete na tekuté CO2) a on/off ventilem - bude vás sice stát o pár stovek víc než obyčejná lahev s pin ventilem, ale manipulace s ní bude v mnoha ohledech daleko snažší. Dodatečná výměna ventilu by vás každopádně vyšla ještě o pár stovek dráž (a pokud u CO2 zůstanete, nejspíš se pro ni časem stejně rozhodnete), takže je dobré nesnažit se mermomocí ušetřit pár stovek na dobré lahvy která vám vydrží léta, když už jste pár tisíc investovaly do zbraně. Pokud se přesto rozhodnete pro pin ventil, je alespoň vhodné opatřit si na něj druhý o-kroužek (15x2), vkládaný za závit - plnění je s ním o něco příjemnější. Někteří lidé také nahrazují přední těsnící o-kroužek (14x1,78) kroužkem o větším průřezu (14x2), který se sice daleko rychleji opotřebuje, ale než se tak stane, máte s ním zas zaručeno dokonalé utěsnění.

Ať už ale tak nebo tak, před prvním plněním svou lahev zcela vypusťte (větší část klasicky vystřílejte ve hře a zbytek nechte vysyčet) a zvažte. Z její prázdné hmotnosti a udávané kapacity pak snadno vypočítáte její maximální povolenou plnou hmotnost. Orientační hodnoty některých lahví jsou uvedeny v tabulce níže, ale protože se hmotnosti mohou typ od typu a výrobce od výrobce drobně lišit, je si vlastní lahev dobré vždy po zakoupení nebo úpravách osobně převážit, aby jste znali její přesnou hmotnost.


Plnění lahví před hrou:

Když máte všechno připraveno, je samotné plnění relativně jednoduché (zvlášť pokud jste si opravdu pořídily lahve s on/off ventily). Přesto ovšem vyžaduje jistou praxi a místy také až bych řekl "otrlost" (zvášť pokud jste si on/off nepořídily) a v každém případě dodržení určitého základního postupu.

Pokud lahev jednoduše našroubujete na hasící přístroj a otevřete kohout(y), nepodaří se vám ji naplnit celou. Je-li hasící přístroj plný a skladovaný při pokojové teplotě (řekněme 22-25 °C) a plněná tlaková lahev naopak zcela prázdná (a má rovněž pokojovou teplotu), přepustí se do ní asi jen polovina její kapacity. Má-li hasící přístroj teplotu pod 5 °C, přepustí se do ní ani ne 20% z její kapacity.

Pokud vám toto množství dostačuje z hlediska zásobování, pak již toto je vhodné naplnění pro většinu dnešních zbraní používajících plynné CO2 - neboť méně naplněná lahev zde významně pomáhá správné separaci tekutého a plynného CO2 (u tlakové lahve naplněné na její udávanou kapacitu je v ní při pokojové teplotě tekutým CO2 obsazeno asi 3/4 z celého prostoru lahve, takže je ho v ní docela problém odseparovat, zvlášť pokud je umístněna horizontálně a má radikálně větší délku než výšku). Pokud naopak jedete na tekuté CO2, nebo pokud nemůžete plnit častěji a plyn v lahvi vám musí vydržet na dlouhou dobu, budete požadovat plnou kapacitu. Dosáhnete toho následujícím způsobem:

1. Lahve je nejlepší plnit pár hodin před tím než vyrazíte hrát, aby jste je mohly v klidu podchladit a aby se pak následně naplněné stačily v pokojové teplotě zahřát na "provozní teplotu" a tím se v nich zvýšil tlak. Plnění přímo v poli ze zjevných důvodů není vhodné a mělo by jít o vyloženě nouzovou situaci. Lahve není nezbytně nutné plnit na jejich maximálni kapacitu, stačí když v nich je dostatek tekutého CO2 pro celé herní období, aby jejich výkonnosti v průběhu střelby neklesala.

2. Před samotným plněním dejte lahev na 20-40 minut do mrazáku. Podchlazením CO2 v lahvi se zmenší jeho objem a tedy i tlak. Díky rozdílu tlaků v (podchlazené) lahvi a v (nechlazeném) hasícím přístroji pak bude CO2 do lahve prostě vytlačeno, přeteče ho tam tolik, až se tlaky mezi oběma nádobami vyrovnají. Pokud tedy bude hasící přístroj studený a samu lahev budete chladit kratší dobu, nepodaří se vám ji zcela naplnit. Pokud naopak budete lahev chladit příliš dlouho, může vám namrznout i ventil a plnění (především u lahví s pin ventilem) pak může být minimálně dost problematické (v extrémním případě to končí zamrznutím ventilu v otevřené poloze, kdy celá lahev po odšroubování z plnící redukce vysičí - což je dost "neekonomické"). Doba chlazení lahve je tedy záležitostí zkušeného odhadu na základě aktuálních podmínek.

3. Správně namraženou lahev našroubujte na hasičák (pokud máte pin ventil a navíc ještě nemáte dobré o-kroužky, nejspíš budete muset chvilku laborovat s tím, aby vám lahev v matici správně těsnila - zkoušejte různé stupně zašroubování a s lahví v závitu jemně zamelte až dosáhnete nejmenšího - pokud možno nulového - úniku). Otevřete kouhout(y) a přepusťte plyn. Celý proces přepouštění CO2 trvá kolem 5 vteřin, načež se sám automaticky zastaví po vyrovnání tlaků v hasícím přístroji a v plněné lahvi.

4. Po naplnění zavřete kohout(y), lahev vyšroubujte a zvážte, aby jste zjistili, kolik plynu se vám do ní podařilo natlačit. Připomínám, že hmotnost prázdné lahve by jste již měly mít zváženou a při výpočtu plné hmotnosti vycházíme z toho, že 1oz (jedna unce) je 28,35g.

5. Pokud jste dobu chlazení správně neodhadly a lahev je přefouknutá, musíme z ní trochu plynu odpustit dokud je ještě podchlazená - pokud by se totiž zahřála, tlak v ní by stoupl a mohlo by dojít k prasknutí bezpečnostní pojistky na ventilu a vysyčení plynu z lahve (pojistka tímto způsobem zabrání roztržení celé lahve). Buď tedy lahev našroubujete do zbraně a rychle z ní odpovídající část plynu vystřílíte, nebo ho upustíte ventilem (upouštění by se mělo provádět s ventilem vzhůru a po částech, aby ventil lahve nezamrzl, ale pokud plynu neupouštíte moc, až tak na tom nezáleží).

6. Pokud je naopak v lahvi málo CO2, může to mít hned několik příčin. Tou nejhloupější je, že vám dochází CO2 v samotném hasícím přístroji - kde nic není tam zkrátka ani smrt nebere. Nejčastější příčinou je ale skutečnost, že jste vzhledem k okolnostem málo chladily. Pokud je teplota hasícího přístroje nižší, musíte jak už bylo řečeno prostě zchladit lahev o to víc. Podobné problémy se vyskytují také pokud najednou doplňujete velkou lahev (tj. řekněme od 12 uncí výš), nebo naopak velmi malou lahev (3.5/4oz) kdy je často nutné chladit a plnit "dvoustupňově" - nejprve chladíte téměř prázdnou lahev a poté z cca. 1/2 naplněnou "teplým" CO2 z hasičáku. V obou případech tedy jednoduše lahev ještě jednou zchladtě a plnění opakujte.

7. V horkých letních měsících se doporučuje lahve plnit pouze na 9/10 jejich maximální kapacity kvůly omezení rizika přetlakování vlivem špatného zacházení (např. po zahřátí flašky odložené na slunci). V zimích měsících se naopak doporučuje lahve plnit těsně na jejich maximální kapacitu, neboť tu podobné riziko nehrozí (pokud lahve nepostavíte vedle doběla rozžhaveného topení), tlak v lahvi se působením venkovních nízkých teplot naopak spíše sníží (výjmkou jsou ty zbraně používající plynné CO2, které jsou extrémně náchylné na tekuté CO2, u kterých je lahve vhodné plnit na ještě menší kapacitu, neboť CO2 v zimě více zkapalňuje).


Manipulace při hře:

Během hry jde vpodstatě jen o to, lahev do zbraně správně našroubovat a udržovat ji pokud možno na konstantní teplotě. V horkých letních měsících není dobré lahve (ať už našroubované na zbrani, nebo samotné) odkládat na slunci, v zimních měsících je naopak nutné pokusit se je co nejlépe ochránit před zimou, respektive udržet je co nejdéle v teple. Do opravdu extrémních zimních podmínek se doporučuje nosit dvě lahve, přičemž tu co máte ve zbrani po jejím ochlazení vyměníte za náhradní kterou máte uloženou v termotašce. Za nízkých teplot je také dobré příliš "nekulometit" protože se tím rychle snižuje tlak v lahvi a ona se pak rychle ochlazuje... větší lahve jsou mimochodem proti tomuto ochlazování o něco málo odolnější. Některé zbraně je také nutné nosit specifickým způsobem, tak, aby do nich tekuté CO2 z lahve nateklo nebo nenateklo - v závislosti na tom, jestli jsou zkonstruovány a upraveny pro využití plynného nebo kapalného CO2. Určité zbraně jsou také při použití CO2 citlivé na určité teploty, ale to už je spíš záležitost zbraní jako takových a jejich konstrukce, než záležitostí CO2 a plnění.

Tabulky hmotností plnitelných lahví

K tomu aby jste zjistily, kolik máte v lahvi plynu je třeba zvážit její aktuální hmotnost a odečíst od ní hmotnost prázdné lahve. Před prvním plněním by jste tedy svou lahev měly zcela vypustit (větší část klasicky vystřílet ve hře a zbytek nechat vysyčet), zvážit a daný údaj si dobře poznamenat. Hmotnost láhve naplněné na její limitní kapacitu pak jednoduše vypočítáte když k její prázdné hmotnosti připočtete její udávanou kapacitu CO2 - jedna unce (1oz) je 28,35g.

Pokud prázdnou hmotnost vlastní lahve neznáte, možná by vám mohla pomoci následující tabulka hmotností v čechách nejčastěji používaných dílů při sestavování lahví paintballových zbraní, podle níž by si většina uživatelů měla být schopna prázdnou hmotnost své sestavy celkem přesně vypočíst:

Díl Hmotnost
Jednoduchý Pin ventil JAVA 101g
Jednoduchý On/Off ventil JAVA 167g
Jednoduchý On/Off ventil Inspire Paintball 156g
Jednoduchý On/Off ventil 32° 143g
Smartparts On/Off ventil s exp. komorou 216g
Antisifonová trubička 22-25g
Sifonová trubička ~25g
3,5oz Al lahev Catalina (samotné tělo lahve) ~219g
9oz Al lahev JAVA (samotné tělo lahve) ~298g
10oz Al lahev Catalina (samotné tělo lahve) ~356g
12oz Al lahev JAVA (samotné tělo lahve) ~428g
12oz Al lahev Catalina (samotné tělo lahve) ~455g


Informativně a orientačně zde uvedu také některé příklady hmotností a kapacit jednotlivých lahví se kterými jsem se zatím při plnění setkal. Protože hmotnosti dílů se ale mohou typ od typu a výrobce od výrobce (a u odlévaných těl lahví i sérii od série) drobně lišit, samozřejmostí by opravdu mělo být si vlastní lahev prázdnou převážit (!), aby jste skutečně znali její přesnou prázdnou i plnou hmotnost.


Velikost, typ, provedení Prázdná hmotnost Plná hmotnost Nápln plynu v gramech
Kiveta ? ? 150g
3,5oz Al pin ventil 320g 419g 99g
9oz Al pin ventil 400g 650g 255g
9oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 485g 735g 255g
9oz Al JAVA on/off ventil + sifon 474g 729g 255g
10oz Al pin ventil + antisifon 475g 758,5g 283g
10oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 537g 820,5g 283g
12oz Al pin ventil 500g 840g 340g
12oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 585g 960g 340g

Přidat komentář