Přehled komunikačních kmitočtů

Pro komunikaci v rámci týmu používáme přenosné radiostanice FD-58, FD460A, PX-888D (PMR) nebo Allamat 27, Elix Dragon SY101 (CB) plus základnové/mobilní stanice (jen pro CB). PMR pásmo používáme hlavně ve volném terénu a CB pásmo v zastavěné oblasti. Na tuto volbu má vliv především délka vlny na jednotlivých pásmech a s tím související prostupnost / odrazivost signálu.
Z praktických zkušeností víme, že stanice na CB je více použitelná v zastavěné oblasti hlavně díky delší vlně a tím i větší prostupnosti a menší odrazivosti. Ve volném terénu se naopak lépe osvědčily stanice PMR, jimiž se prakticky dá dovolat, kam člověk vidí (někdy i hodně desítek kilometrů). Někdy se ovšem stane, že se nedovoláme na sto metrů ani na jednom pásmu, pak vstupují do hry mobilní telefony (v některých akcích je používání mobilních telefonů předem zakázáno).
Na pásmu CB používáme standartních 80 kanálů (většinou rozsah C a B).
Na PMR stanicích je otázka kmitočtů složitejší. Používáme standartně 8 kanálů PMR a sdílené kanály 70cm pásma, kde na některých můžeme využít i větší výkon stanic (4 - 5W). Dále máme naprogramovaná pásma PMR-DIGI, GMRS /FRS , LPD, radioamatérských převaděčů a dalších služeb (jen na odposlech).
Při komunikaci dodržujeme pravidla radiového provozu.

Přehled rozdělení pamětí stanic PMR

Stanice s 128 a více paměťmi:
CH 001 - 008: PMR 8 kanálů (nepoužíváme žádnou CTCSS subfrekvenci - subkanály, 0,5W)
CH 009 - 010: Privátní frekvence
CH 011 - 015: Sdílené frekvence pro pásmo 70 cm (první tři 5W, další dva 1W)
CH 016 - 023: PMR 8 digitálních kanálů (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 024: osobní frekvence (každý má nastaven svůj oblíbený kanál a CTCSS) - označena osobní volačkou
CH 025 - 040: GMRS 16 kanálů - prvních 8 pro direkt a dalších 8 pro převaděče (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 040 - 080: LPD 40 kanálu - tato norma má 69 kanálů, případně rozšířeno 99 kanálů, pro naše účely odposlechu máme naprogramovány kanály 1 - 40 (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 082 - 099: Monitorovací kanály
CH 101 - 122: Radioamatérské převaděče (jen pro poslech, nemáme koncesy pro vysílání)
CH 124 - 126: Kanály pod selektivní volbou
CH 127: komunikační kanál PMR s RPT (odskokem) pro skupinu ALFA - CTCSS 69,3Hz
CH 128: komunikační kanál PMR s RPT (odskokem) pro skupinu BRAVO - CTCSS 69,3Hz

Stanice s 99 paměťmi:
CH 001 - 008: PMR 8 kanálů (nepoužíváme žádnou CTCSS subfrekvenci - subkanály)
CH 009 - 010: Privátní frekvence
CH 011 - 015: Sdílené frekvence pro pásmo 70 cm (první tři 5W, další dva 1W)
CH 016 - 023: PMR 8 digitálních kanálů (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 024: osobní frekvence (každý má nastaven svůj oblíbený kanál a CTCSS) - označena osobní volačkou
CH 025 - 040: GMRS 16 kanálů - prvních 8 pro direkt a dalších 8 pro převaděče (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 040 - 080: LPD 40 kanálu - tato norma má 69 kanálů, případně rozšířeno 99 kanálů, pro naše účely odposlechu máme naprogramovány kanály 1 - 40 (jen pro poslech - zatím na území ČR neuvolněno)
CH 082 - 088: Monitorovací kanály
CH 091 - 095: Radioamatérské převaděče (jen pro poslech, nemáme koncesy pro vysílání)
CH 098: komunikační kanál PMR s RPT (odskokem) pro skupinu ALFA - CTCSS 69,3Hz
CH 099: komunikační kanál PMR s RPT (odskokem) pro skupinu BRAVO - CTCSS 69,3Hz

Stanice s 16 paměťmi:
CH 001 - 008: PMR 8 kanálů (nepoužíváme žádnou CTCSS subfrekvenci - subkanály)
CH 009 - 010: Privátní frekvence
CH 011 - 015: Sdílené frekvence pro pásmo 70 cm (první tři 5W, další dva 1W)
CH 016: sken + osobní frekvence (každý má nastaven svůj oblíbený kanál a CTCSS) - označena osobní volačkou

Přehled rozdělení kanálů stanic CB
Rozsah C:
CH 14: svolávací kanál
Rozsah B:
neurčeno