Komentář k proběhlé akci IKARUS 2012


 

Další, v pořadí druhá mise letošního scénáře se konala na stejném místě jako předchozí  mise což přispívá jeji realističnosti. Náš tým měl opět za úkol sehrát roli BHOSE, obsadit základnu a rozmístnit v okolí své hlídky. V určenou dobu jsme se měli vydat na průzkum místa havarie sestřeleného letounu protivníka. Protívník měl být opět SFR jejichž úkolem bylo najít raněné na místě havárie, transportovat je na svou základnu a zajistit trosky letounu.

Do mise se zapojily celkem čtyři týmy Delta-Team, Valkyra, Točna Zlín a Specters.

Ráno jsme se všichni sešli opět u Foušáče v Soběšicích, kde jsme se vystrojili a nachystali do akce. Začátek mise byl stanoven na 10:00. Tou dobou byli již všichni na svých místech a mise mohla začít.

Za Delta-Team:

Už něco po deváté jsme započali se stavbou zbrusu nového opevnění, což nám zabralo zbytek času do začátku akce. Poté jsme si rozdělili hlídky podle podobného schématu jako v předchozí misi. Kolem jedenácté byla přepadena západní hlídka Ludin a Pecka a byla po krátké době vyřazena. Kluci se stáhli na základnu, kde mohli použít druhý život na její obranu. Mezitím se Majlo a Libor dostali na místo havárie a získali pro nás cenné informace o nepřátelských pozicích v oblasti.

Fousáč a Ladík se vydali na průzkum nepřátelské základny. Než tak však dorazili byla základna opuštěna, nepřítel se už vydal napadnout naši základnu. Jaá a Libor jsme při prvním útoku na základnu padli na hlídkách a tak jsme se stáhli do základny a bránili její bezprostřední okolí. Majlo hlídal severní stranu a Ludin s Peckem cestu, které probíhala pár metrů od základny.

Fousáč s Ladíkem se mezitím stahovali k naší základně obloukem, aby mohli nepřítele napadnout z jejich šesté. Přišli až když zbyl poslední nepřítel u východního svahu pod základnou a i ten byl s jejich pomocí brzy vyřazen.

Bitva byla vyrovnaná a naší spásou byla možnost využít druhého života na obranu základny. Museli ho využít čtyři naši, což není nijak lichotivé číslo.

Děkuji všem co se zúčastnili. Našim za dobrou práci a protivníkům za účast a za snahu vyznat se ve složitějším scénáři, pro příště zkusím na žádnou eventualitu nezapomenout vysvětlit předem.

HUA, Gucky.

Přidat komentář